Изгражане на външно захранване 20 KV

Електромрежи ЕООД извършва проучвателни и консултантски дейности по изграждане на трафопостове, подстанции и външни кабелни захранвания 20kV.

Доставка и монтаж на електрически съоръжения.

Проектираме и изграждаме външно кабелно захранване за присъединяване на потребители и производители на електрическа енергия за напрежение 20 kV, съгласно изискванията в договорите за присъединяване с ЕРП.

Количка0
Няма повече продукти в количката
Продължи с пазаруването
0