Телемеханика и телеуправление

Телемеханика и телеуправление за производителипотребителиВЕИ производители на електрическа енергия!

Проектиране, доставка и изграждане на телемеханика и телеуправление за потребители и производители на електрическа енергия присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕРМ Запад или ЕРП Север, съгласно изискванията на договорите за присъединяване.

Комуникация

Осигуряване на комуникационни устройства и свързаност с диспечерските центрове на ЕРП и ЕСО.

Подмяна на неизправна система

Подмяна на повредена (неработеща) система за телемеханика и телеуправление на вече присъединени потребители и производители на елктрическа енергия или при връчено предписание от съответното ЕРП.
Количка0
Няма повече продукти в количката
Продължи с пазаруването
0