PD194Z


Продукт - Описание

Интелигентният тестов уред PD194Z може да следи електрическите параметри на разпределителната мрежа на средно и ниско напрежение в реално време, устройство е за монтаж на DIN шина. Устройството може да измерва напрежение, ток, електричество и други параметри в 4 трифазни електрически вериги или 12 еднофазни електрически вериги. Разполага с голям брой функционални модули.

Модел PD194Z PD194Z Е
Тип директен индиректен
Напрежение Un 3×230/400 V 3 x 58/100…3×230/400 V
Ток Iref 5 A 1 или 5 A
Максимален ток Imax 120 A 6 or 10 A, 120 A
Брой вериги 1 трифазна, 3 монофазни 4 трифазни, 12 монфазни

Схема:

Документи:

Запознайте се подробно
с фукционалността
на измервателния уред!

Изтеглете пълното описание!