трифазен индиректен електромер SmartESOX

трифазен индиректен електромер SmartESOX


Portfolio Description

Трифазен четириквадрантен електромер, 3- или 4-жична мрежа за потребители на ниско, средно или високо напрежение. Удължената функция за измерване и регистриране се допълва от множество възможности за комуникация. Това е оптимално решение за модерни системи за управление на мощността (EMS).
Типична употреба: търговски / промишлен електромер;

Модел smartESOX B smartESOX P
Тип директен индиректен
Напрежение Un 3×230/400 V 3 x 58/100…3×230/400 V
Ток Iref 5 A или 5 A
Максимален ток Imax 120 A 6 or 10 A