Компенсация на реактивна енергия. Компенсиране на реактивна мощност, хармоници. Компенсиране на реактивна мощност, нисък хармоник, трифазен дисбаланс