Двете най-важни неща, които трябва да знаете, когато избирате електромер, е да определите какво трябва да се измерва и какви данни искате да получите от измервателния уред. Те ще помогнат да се очертае какво трябва да направи измервателният уред, за да предостави информация с необходимото ниво на детайлност.

Ако приложението на електромера е за наблюдение е домакинство или малко търговско предприятие, като малък офис или пекарна. В този случай вероятно е необходим монофазен електромер.

Трифазните електромери се използват за по големи обекти като чилъри, климатични камери (AHU), пройзводства и др. Трифазното захранване осигурява 1,7 пъти повече мощност от еднофазното при същия ток. Трифазните двигатели могат да варират до 480 BAC и могат да се справят с токови диапазони до 5000 ампера.

След като изберете дали да е монофазен електрое или трифазен лектромер следващото решение е каъв товар искате да измерите с електромера. Натоварването може да се състои от захранващо напрежение и консумиран ток за цяла сграда, разпределителен панел или дори отделно оборудване. Типът услуга ще определи колко токови трансформатори (CT) са необходими за измерване на товара. Например еднофазен товар като осветителна верига може да се нуждае само от 1 CT, докато трифазен товар като охладител ще се нуждае от 3 CT. Ако измерването на много товари е необходимо за пълна подкрепа на стратегия за управление на енергията, измервателните уреди с много товари ще ви спестят време и ще намалят цялостната инвестиция. Въпреки това, ако се измерва само магистрала на сградата, може да се използва един измервателен уред за натоварване, за да отговори на нуждите на приложението.