Монофазни много-тарифни електромери. Електромерите разполагат с комуникационни интерфейси RS485 по Modbus RTU, IEC 1107 или DLMS протокол.