Трифазни директни и индиректни електромери с не по-малко от две тарифи. Електромери разполагат с комуникационни интерфейси RS485 по Modbus RTU, IEC 1107 или DLMS протокол.