GPRS/3G модем с възможност за различни комуникационни интерфейси като RS485, RS232 и токов кръг cl.
Модемите работят като TCP Server.