Облачна система за отчитане на електромери, водомери и газомери. Онлайн SCADA за мониторинг и управление на електросъоражения.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.