монофазен двойнотарифен електромер NORAX1

  •  Двупосочно измерване на активната мощност
  •  Четириквадрантно измерване на реактивната мощност
  •  Измерване на напрежение, ток, моментна мощност и максимална мощност
  •  Заредете профил
  •  Комуникационен протокол: DLMS/COSEM
  •  Локална комуникация: оптичен порт, сериен порт RS 485 (опция), безжична M-Bus (EN 13757) на 868 MHz (опция)
  •  Надстройка на фърмуера (според WELMEC 7.2)
  •  Сегментен LCD дисплей
  •  Устойчивост на външно магнитно поле

Описание

Многофункционален електромер за еднофазни двупроводни мрежи NORAX1. Монофазен електромер позволява директно измерване на активна и реактивна мощност. Предназначена за клиенти от всички тарифни групи.

Модел NORAX 1
Тип директен
Напрежение Un 230 V
Ток 5(60)A
Модел DTS1946-2P
Тип директен
Напрежение Un 230 V
Ток 5(100)A

Допълнителна информация

Размери 12 × 24 × 35 cm
ток

5(40)A, 5(100)A