монофазен електромер двойнотарифен NORAX1

лв.55.00 с включено ДДС

Двойнотарифен монофазен електромер:

  •  Двупосочно измерване на активната енергия
  •  Четириквадрантно измерване на реактивната енергия
  •  Измерване на напрежение, ток, моментна мощност и максимална мощност
  •  Товаров профил
  •  Комуникационен протокол: DLMS/COSEM, IEC62056-21/IEC1107
  •  Локална комуникация: оптичен порт, сериен порт RS 485
  •  Надстройка на фърмуера (според WELMEC 7.2)
  •  Сегментен LCD дисплей
  •  Устойчивост на външно магнитно поле
  • MID сертификат

Описание

Eлектромер за еднофазни двупроводни мрежи NORAX1. Монофазен електромер позволява директно измерване на активна и реактивна мощност. Предназначена за клиенти от всички тарифни групи.

Монофацният електромер NORAX1 поддържа тарифи и оборудван с RS485 интерфейс за връзка със софтуер за дистанционно от1итане.

Модел NORAX 1
Тип директен
Напрежение Un 230 V
Ток 5(60)A
Модел DTS1946-2P
Тип директен
Напрежение Un 230 V
Ток 5(100)A

Допълнителна информация

Размери 12 × 24 × 35 см
ток

5(40)A, 5(100)A