трифазен електромер E14

Мрежовите анализатори могат да измерват параметрите на мрежата на множество трифазни или еднофазни вериги, включително напрежение, ток, мощност, честота, енергия, максимални стойности, 2-ри и 31-та хармоници, напрежение и дебаланс на тока.

Описание

Мрежовите анализатори могат да измерват параметрите на мрежата на множество трифазни или еднофазни вериги, включително напрежение, ток, мощност, честота, енергия, максимални стойности, 2-ри и 31-та хармоници, напрежение и дебаланс на тока.
Уредът PD194Z-E14 може да измерва 4 трифазни вериги или 12 еднофазни вериги. Измервателният уред е свързан с външен токов трансформатор и неговият модулен дизайн позволява на потребителя да избира модули от различни функции, за да отговори на потребителските нужди.
Предимство на уреда PD194Z-E14 е възможността за свързване в токова измервателна верига без да се налага прекъсване на захранването или шунтиране на токовите вериги. Това се осъществява посредством токовите датчици тип „split core“.
PD194Z-E14 е оборудван с комуникационен интерфейс RS485 с протокол за комуникация ModBus RTU и един импулсен изход, което го прави лесен за внедряване в SCADA системи.

Модел Е14
Тип индиректен
Напрежение Un 3 x 58/100…3×230/400 V
Ток Iref 5 A
Максимален ток Imax 5, 100, 200, 400, 600 A

Допълнителна информация

Размери 12 × 24 × 35 cm
ток

5(40)A, 5(100)A