Индустриален 3G модем

Индустриален 3G модем проектиран за комуникация през GSM мрежа с различни измервателни уреди и устройства. Модемът e напълно прозрачна от комуникационна гледна точка и осигурява „мост“ към избрано устройство без да влияе на трансфера на данни. Това го прави подходящ за връзка с MODBUS, DLMS, IEC62056-21 и други устройства, както и за имплементиране в SCADA системи.

Описание

Индустриален 3G модем  проектиран за комуникация през GSM мрежа с различни измервателни уреди и устройства. Модемът e напълно прозрачна от комуникационна гледна точка и осигурява „мост“ към избрано устройство без да влияе на трансфера на данни. Това го прави подходящ за връзка с MODBUS, DLMS, IEC62056-21 и други устройства, както и за имплементиране в SCADA системи. Намира приложение при дистанционно отчитане на електроенергия, управление на отдалечени устройства, събиране на данни от намиращи се на отдалечено разстояние сензори и др.

Този индустриален 3G модем е специално проектиран, за да работи без необходимост от човешка намеса при изключителна ситуация. Снабден е с множество механизми за преодоляване на блокиране, загуба на връзка и други. Наличието на вътрешен и външен WDT, функция за PING на сървър и функция за рестарт чрез таймер гарантират, че модемът няма да блокира при никакви обстоятелства.

Стандартно серията IGB е снабдена с от 1 до 5 индустриални интерфейса за връзка като RS485, RS422, RS232, токов кръг(cl), UART, SPI, I2C, CAN и други. За всеки интерфейс е заделен отделен порт, чрез който да бъде адресиран. Заделен е отделен порт за настройки, така че работата на устройството да не бъде смущавана при необходимост от настройка. Портът за настройки може да бъде защитен с парола.

Запознайте се подробно
с техническите характеристики на
модемите!

Изтеглете пълното описание!


Запознайте се подробно
с техническите характеристики на
модемите!

Изтеглете пълното описание!


Допълнителна информация

Размери 12 × 24 × 35 см
ток

5(40)A, 5(100)A